به خصوص سود بانکی اعتبار سود بانکی کاهش سود بانکی

به خصوص: سود بانکی اعتبار سود بانکی کاهش سود بانکی بانک مرکزی نرخ سود

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مخالفی جهت وزیر ورزش و جوانان عضویت نکرد

جلسه رای اعتماد به وزیر ورزش و جوانان در شرایطی تشکیل شد که هیچ یک از نمایندگان مجلس به عنوان مخالف عضویت نکردند.

مخالفی جهت وزیر ورزش و جوانان عضویت نکرد

مخالفی جهت وزیر ورزش و جوانان عضویت نکرد

عبارات مهم : جوانان

جلسه رای اعتماد به وزیر ورزش و جوانان در شرایطی تشکیل شد که هیچ یک از نمایندگان مجلس به عنوان مخالف عضویت نکردند.

به گزارش مهر، مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم جهت وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی شده است است و امروز رای گیری جهت وی و سایر وزرا انجام خواهد شد.

مخالفی جهت وزیر ورزش و جوانان عضویت نکرد

برای صحبت در مورد سلطانی فر هیچ یک از نمایندگان مجلس به عنوان مخالف عضویت نکرد ولی دو نماینده به عنوان موافق در مورد وی صحبت خواهند کرد.

واژه های کلیدی: جوانان | نمایندگان مجلس | مسعود سلطانی فر | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz